Privacybeleid

 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen.

Hoe gebruiken we cookies?

We gebruiken cookies om onze service te verbeteren. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van de website, andere dienen om de werking en jouw gebruikservaring te verbeteren.

Functionele cookies worden gebruikt om:

 • je logingegevens te onthouden
 • je verbinding met de website te beveiligen
 • te zorgen dat het uitzicht van de website consistent is

Analytische cookies worden gebruikt om:

 • de website krachtiger te doen presteren door de laadduur van de pagina's die je bezoekt te verminderen
 • de gebruikservaring te verbeteren

Strikt noodzakelijke cookies worden gebruikt om:

 • te onthouden wat er in je winkelmandje zit
  te onthouden in welke fase van je bestelling je zit

Targeting cookies worden gebruikt om:

 • je de mogelijkheid te geven dingen te delen en 'leuk te vinden' ('Like')

Sommige video's op onze site gebruiken ook een cookie om anonieme statistieken op te stellen over hoe u die video heeft gevonden en welke video’s u heeft bekeken. Deze website werkt ook zonder cookies, maar met cookies wordt hij wel gebruiksvriendelijker. U kunt cookies dus wissen of blokkeren, maar sommige onderdelen van de site zullen dan niet (naar behoren) werken.

De informatie die de cookies verzamelen, wordt niet gebruikt om u te identificeren en wij delen de statistische gegevens niet met derden. Deze cookies worden ook niet voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden gebruikt. 

Gebruiken we nog andere cookies?

Op sommige van onze pagina’s of subsites worden naast de hierboven beschreven cookies nog andere gebruikt. In dat geval krijgt u daarvan een speciale melding. U kunt dan ook de vraag krijgen of u ermee instemt dat die cookies worden bewaard.

Hoe komt u meer te weten en wat kunt u met de cookies doen?

U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

Geschillenregeling

Elk geschil met betrekking tot deze website en/of de inhoud ervan is onderworpen aan Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse gerechten.

Disclaimer - Afwijzing van aansprakelijkheid

P12 beoogt met deze website het publiek de meest relevante en volledige informatie te geven over haar activiteiten.

P12 streeft ernaar dat deze informatie up-to-date en juist is. Als zij opmerkzaam wordt gemaakt op onjuistheden, zal zij proberen deze te verbeteren. Zij aanvaardt evenwel geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie op deze site.

Het gaat namelijk om informatie die:

 • van algemene aard en niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is;
 • niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of up-to-date is;
 • soms doorlinkt naar externe sites waarop P12 geen invloed heeft en waarvoor zij ook niet     verantwoordelijk is;
 • niet als professioneel of rechtskundig advies kan worden gezien (daarvoor dient een deskundige te worden geraadpleegd).

P12 kan helaas niet garanderen dat een online document de officieel goedgekeurde tekst nauwkeurig weerspiegelt. Alleen het Publicatieblad van de Europese Unie (de gedrukte versie, of sinds 1 juli 2013 de elektronische versie op de website EUR-Lex) is authentiek en heeft rechtsgevolgen.

P12 streeft ernaar technische storingen zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens op deze site kunnen echter in bestanden of formaten zijn aangemaakt die problemen opleveren. Daarom kunnen wij geen 100% betrouwbare dienstverlening garanderen.

P12 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen als gevolg van het bezoeken van deze site of van externe sites waarnaar wordt doorgelinkt.

Het is niet de bedoeling met deze verklaring de aansprakelijkheid van P12 in strijd met de nationale wetgeving te beperken of uit te sluiten.


Bescherming van de privacy

P12 draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop P12 persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. 

Veiligheid

P12 verbindt zich ertoe om alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om de verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, openbaarmaking, toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

P12 verbindt zich ertoe deze gegevens niet over te dragen aan derden (met uitzondering van de bedrijven die tot de Brussels Expo Group behoren), tenzij u ons daarvoor vooraf uitdrukkelijk de toestemming geeft.

Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt P12 onder meer encryptie van de communicatie tussen de server en uw computer voor bepaalde gegevens.

Welke persoonlijke informatie verzamelen we:

De verzamelde persoonlijke informatie kan ten minste onderstaande gegevens bevatten:

 • Contactgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer in een niet-zakelijke context); en
 • Demografische informatie (zoals geslacht en taal). 

Manier waarop we uw persoonlijke informatie gebruiken

We gebruiken uw persoonlijke informatie om:

 • Onze diensten in interactieve communicatie op u persoonlijk af te stemmen;
 • Al het nodige te voorzien om al deze diensten te verstrekken;
 • Deze diensten te onderzoeken, ontwikkelen, beheren, beschermen en verbeteren;
 • U nieuwe producten en diensten die u kunnen aanbelangen aan te bevelen; en
 • Met u te communiceren en onze relatie met u te ontwikkelen en onderhouden. 

Contact, wijzigen of updaten van uw informatie:

U kunt ons helpen om de correctheid van uw persoonlijke informatie te behouden door ons te berichten in geval van wijzigingen. Als u vragen heeft over het Privacy-Beleid van P12 of als u toegang wenst tot of verbeteren of updaten van uw informatie, kunt u ons op onderstaande gegevens bereiken: E-mail

Intellectuele eigendomsrechten

De Website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook de op de Website gebruikte logo's, tekeningen, beelden en geluiden worden door het auteursrecht beschermd. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, vertaling, aanpassing of integratie in een andere website, onder welke vorm of op welke wijze dan ook, is verboden zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van P12.